Wprowadzenie do sposobu myślenia o ziołach w linii Tian, jednej z nielicznych zachowanych autentycznych linii przekazu w chińskim ziołolecznictwie.

Podczas kursów ICEAM, stanowiących przekaz linii Tian, zajmujemy się przede wszystkim studiowaniem klasycznych chińskich traktatów medycznych, określanych też jako kanony (jing 經), powstałych za panowania dynastii Han lub wcześniej, takich, jak Shenong Bencao Jing, Huangdi Nejing, Tangye Jing, a przede wszystkim Shanghan Lun i Jingui Yao Lue.

Dzięki temu praktyka ziołolecznictwa w linii Tian – Zeng stanowi połączenie wyrafinowanych teorii medycznych, stanowiących mistrzowską kombinację idei taoistycznych, buddyjskich i konfucjańskich z bardzo praktyczną wiedzą pochodzącą z medycyny ludowej.