Harmonogram

11-14

Maja 2023

Pierwsze seminarium

„Energia Pięciu Smaków i klasyczne receptury”
Wykładowca: Laurie Ayres

}

10:00

Gdańsk

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Harmonogram ICEAM Gdańsk 2023-2026

Kursy Shanghan Lun i Jingui Yaolue mają na celu dostarczenie wieloaspektowych i dogłębnych wyjaśnień na temat tego, jak rozumieć i pracować z Shanghan Lun i Jingui Yaolue, zarówno na poziomie diagnostycznym, z wykorzystaniem zaawansowanej diagnostyki pulsu i palpacji brzucha, jak i z perspektywy terapeutycznej, stosując receptury ziołowe.

Większość kursów  Shanghan Lun/Jingui Yaolue odbywa się w formie seminariów 4-dniowych seminariów na żywo, obecnie forma seminariów będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Kursy muszą być podejmowane w kolejności, przy czym pomyślne ukończenie każdego kursu jest warunkiem wstępnym przyjęcia na następny kurs.

11-14

Maja 2023

Energia Pięciu Smaków i klasyczne receptury

Wykładowca: Laurie Ayres

Kurs ten pozwoli zarówno początkującym, jak i zaawansowanym zielarzom uzyskać głębsze zrozumienie, jak działają zioła i poprzez jaką drogę działania osiągają swoje efekty terapeutyczne. Wiedza ta następnie bezpośrednio przyczyni się do bardziej precyzyjnego dopasowywania receptury, lepszego zrozumienia formuł i ogólnie do zwiększonej skuteczności klinicznej.

22-25

Czerwca 2023

19 linii na temat patologii

Wykładowca: Laurie Ayres

Rozdział 74 Wielkiego Traktatu o Istocie Najwyższej Prawdy, zhizhen yaodalun z Wewnętrznego Klasyka Żółtego Cesarza huangdi neijing, opisuje najbardziej wszechstronne i podstawowe zasady patologii medycyny chińskiej. Dziewiętnaście linii o patologii uważanych  jest za najbardziej autorytatywne instrukcje dotyczące klasycznej etiopatologii i jedyny dyskurs, w którym przedstawiono metodę różnicowania opartą na energetyce pięciu przemian. Instrukcje te są trudne do zrozumienia, ponieważ nie można ich analizować z perspektywy późniejszej koncepcji diagnostyki różnicowej zang fu, powstałej za panowania dynastii Qing, do którego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Kurs ten przedstawia jedyną drogę do pełnego zrozumienia 19 linii – analizę zgodnie z każdym możliwym nurtem myślenia w klasycznej medycynie chińskiej, włączając w to odwołania się do innych dzieł klasycznych, takich jak Klasyk trudności nan jing i komentarzy późniejszych mistrzów, takich jak Zhang Jingyue.

14-17

Września 2023

Archetypy Ziół i Receptur: Wewnętrzny Krąg

Wykładowca: Maximilian Beer

Seminarium to jest przepustką do ziołolecznictwa praktykowanego zgodnie z zasadami klasycznej dynastii Han i przejściem do kanonicznej chińskiej medycyny ziołowej praktykowanej przez Zhang Zhongjinga w Shanghan Lun i Jingui Yaolue, zarówno dla początkujących, jak i dla średniozaawansowanych i doświadczonych praktyków ziołolecznictwa. Seminarium wprowadza uczestnika do wewnętrznego kręgu ziół Zhang Zhongjinga.

16-19

Listopada 2023

Archetypy Zioła i Receptury: Zewnętrzny Krąg,  część I

Wykładowca: Laurie Ayres

Kurs ten rozpoczyna wykłady na temat Zewnętrznego Kręgu Archetypów Ziół i Formuł Zhang Zhongjinga, który jest selekcją kolejnych 75 najważniejszych drugorzędnych ziół we wszechświecie Zhang Zhongjinga. Seminarium to jest przepustką do ziołolecznictwa praktykowanego zgodnie z zasadami klasycznej dynastii Han i przejściem do kanonicznej chińskiej medycyny ziołowej praktykowanej przez Zhang Zhongjinga w Shanghan Lun i Jingui Yaolue, zarówno dla początkujących, jak i dla średniozaawansowanych i doświadczonych praktyków ziołolecznictwa.

15-18

Lutego 2024

Archetypy Zioła i Receptury: Zewnętrzny Krąg,  część II

Wykładowca: Stephen Bonzak

 

Kurs ten jest kontynuacją wykładów na temat specjalistycznej Materia Medica i studiów nad formułami stosowanymi w kanonicznej medycynie chińskiej, przekazanych przez Zhang Zhongjinga w Shanghan Lun i Jingui Yaolue.

11-14

Kwietnia 2024

Patofizjologia i podstawowe wzorce Shanghan Lun

Wykładowca: Laurie Ayres

Traktat o uszkodzeniu od zimna, czyli Shanghan Lun, jest jednym z najistotniejszych klasyków wschodniej dynastii Han (ok. 200 CE) w chińskiej medycynie i pierwszym podręcznikiem klinicznym w historii medycyny w Chinach. System różnicowania i wynikający z niego tekst są skonstruowane w oparciu o siatkę sześciu kanałów lub konformacji. Kurs ten ma na celu dogłębne zrozumienie natury patologii sześciu konformacji oraz ich systemowego leczenia.

6-9

Czerwca 2024

Diagnoza z brzucha Shanghan Lun Fukushin

Wykładowca: Anthony Todd

Podczas tego kursu uczestnik pozna teorię diagnozowania z jamy brzusznej oraz posiądzie głębokie zrozumienie patomechanizmu wzorców brzusznych, a także nauczy się  interpretować znaczące znaleziska i przekładać je bezpośrednio na leczenie klasycznymi formułami ziołowymi.

19-22

Września 2024

Diagnoza z pulsu Shanghan Lun

Wykładowca: Laurie Ayres

Znaczenie instrukcji dotyczących tętna najlepiej ilustrują słowa nieżyjącego już badacza Shangan Lun z Pekinu, Liu Duzhou: „… stosowanie zasad Zhongjinga dotyczących tętna opiera się na zrozumieniu choroby i decyzji między życiem a śmiercią. Dlatego, aby opanować teorię diagnostyki różnicowej sześciu konformacji, należy bezwzględnie przestudiować metody różnicowania pulsów, co przyniesie korzyść dla naszej diagnostyki różnicowej sześciu konformacji”.

14-17

Listopada 2024

Rodziny receptur Shanghan Zabin Lun

Wykładowca: Stephen Bonzak

Kurs ten zapewni dogłębne omówienie podstawowych receptur, zarówno na inwazję zewnętrzną, jak i na uszkodzenia wewnętrzne, uporządkowanych kategoriami według podstawowych rodzin formuł. Przypisanie receptur do poszczególnych rodzin wynika ze wspólnych metod ziół. Metody ziołowe reprezentują pełne spektrum funkcji zioła w kontekście różnych receptur. Kurs będzie dotyczył rodzin receptur niektórych z najważniejszych metod ziołowych we wszechświecie Zhang Zhongjinga.

16-19

Stycznia 2025

Kanoniczny system modyfikacji receptur 

Wykładowca: Laurie Ayres

Podczas tego kursu wyłożony zostanie ścisły system modyfikacji klinicznych. System został opracowany przez dr Versluysa, jako rezultat analiz receptur Zhang Zhongjinga, jak również dokumentacji klinicznej linii Tian-Zeng. Jest on pełni zakorzeniony w i oparty na klasycznych pismach oryginalnego twórcy receptur, Zhang Zhongjinga. System został uporządkowany zgodnie z hierarchicznym systemem modyfikacji formuł i zapewnia niezawodną metodę modyfikacji, aby dostosować się do poszerzonej ilości złożonych objawów klinicznych, jakie często spotyka się w klinikach medycyny chińskiej na Zachodzie. Niezawodny system modyfikacji stanowi podstawę klasycznej praktyki zielarskiej i pozwala na eliminację losowych błędów klinicznych, które są największą przyczyną niepowodzeń w praktyce.

6-9

Marca 2025

Shanghan Lun przypadki kliniczne 

Wykładowca: Laurie Ayres

Podczas tego kursu wykładowca przestawi oparty na analizie przypadków wykład dotyczący patomechanizmów i leczenia ziołami podstawowego zestawu współczesnych chorób, analizowanych i rozpatrywanych z klasycznego punktu widzenia Zhanga Zhongjinga. Wszystkie przypadki pochodzą z osobistej kliniki wykładowcy i mają ogromne znaczenie we współczesnej praktyce medycyny chińskiej na Zachodzie.

24-27

Kwietnia 2025

Choroby Jingui Yaolue – część 1

Wykładowca: Laurie Ayres

Wykłady te to autentyczny przekaz wiedzy na temat etiopatologii i leczenia ponad 70 złożonych chorób zapisanych w „Podstawowych recepturach ze złotego kufra” lub „Jingui Yaolue”. Podczas trzech spotkań wykładowca bardzo szczegółowo omówi praktycznie wszystkie choroby z oryginalnego tekstu, co pozwoli uczestnikom uzyskać całościowy, wyczerpujący wgląd w patomechanizmy stojące za tymi, często chronicznymi, opornymi na leczenie i wyniszczającymi chorobami. Formuły używane w Jingui są nauczane w odpowiednich kontekstach klinicznych.

12-15

Czerwca 2025

Choroby Jingui Yaolue – część 2

Wykładowca: Maximilian Beer

 

11-14

Września 2025

Choroby Jingui Yaolue – część 3

Wykładowca: Laurie Ayres

13-16

Listopada 2025

Diagnoza z brzucha Jingui Yaolue Fukushin 

Wykładowca: Anthony Todd

Japońska diagnoza z brzucha, czyli Fukushin, jest sztuką diagnostyczną rozwiniętą w średniowiecznej Japonii w oparciu o kanoniczne pisma Zhang Zhongjinga. Uważna lektura Shanghan Zabing Lun ujawnia niezliczone wzmianki o schorzeniach jamy brzusznej, które mogły być zdiagnozowane jedynie poprzez rzeczywiste badanie palpacyjne brzucha. Umiejętność ta nigdy nie rozwinęła się w pełni w Chinach, ale rozkwitła w Japonii. Fukushin 腹診 odnosi się konkretnie do stylu diagnozowania jamy brzusznej opracowanego przez japońskich uczonych w okresie Edo (1603-1867 CE) w celu przepisywania recept Zhang Zhongjinga z czasów dynastii Han.

22-25

Stycznia 2026

Diagnoza z pulsu Jingui Yaolue

Wykładowca: Laurie Ayres

 

Za panowania dynastii Han diagnozy dokonywano przede wszystkim poprzez poprzez badanie pulsu. Każda formuła może zostać zidentyfikowana poprzez jeden lub więcej wzorców pulsu występujących u pacjenta. Mimo że w Jingui Yaolue zostało wymienionych wiele pulsów, kluczowe, szczegółowe informacje są często ukryte, tak jakby wiedza ta była dostępna jedynie pośrednio, jakby była zakodowana. Dlatego też główną siłą i wkładem linii Kanonicznych Receptur Tian Heming w dziedzinę medycyny chińskiej jest to, że uczyniła tę zaawansowaną wiedzę na temat diagnozy pulsu krystalicznie czystą i oczywistą. Wiedza ta nigdy nie została zapisana w żadnej książce, jedynie przekazana ustnie od Dr Tian Heminga poprzez Dr Zeng Rongxiu do Dr Arnaud Versluysa. Ten ostatni od kilku lat naucza tego materiału w bardziej usystematyzowanej i ustrukturyzowanej formie na całym świecie.

16-19

Kwietnia 2026

Analiza przypadków i strategie kliniczne Jingui Yaolue

Wykładowca: Laurie Ayres

Shanghan Zabing Lun jest pierwszym w historii podręcznikiem, który uczy leczenia zarówno chorób ostrych, jak i przewlekłych oraz złożonych, które zostały wywołane przez czynniki zewnętrzne lub powstały w wyniku uszkodzeń wewnętrznych. Mimo, że jest to dzieło klasyczne, to cały czas posiada wielką wartość kliniczną dla współczesnej praktyki. Podczas tego seminarium zaprezentowane zostaną konkretne przykładowe przypadki wraz z wyjaśnieniami w zakresie mechanizmu patologii oraz leczenia ziołami wybranych współczesnych schorzeń, analizowanych i rozpatrywanych przez pryzmat klasycznego dzieła Zhang Zhongjinga.

Ważne informacje

Sekwencje kursu DCCM
  • Sekwencja 1: Szkolenie Shanghan Lun – 11 sesji
  • Sekwencja 2: Szkolenie Jingui Yaolue – 6 sesji

Łącznie: 17 sesji

Wymagania i warunki wstępne

Seminaria DCCM są otwarte dla wszystkich, bez względu na doświadczenie w medycynie chińskiej. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym terapeutą, który chce pogłębić swoją wiedzę na temat dzieł klasycznych, czy też początkującym studentem, który wciąż uczy się w szkole medycyny chińskiej i nie posiadasz żadnej wiedzy zielarskiej, jesteś mile widziany. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszych seminariach. Wielu studentów bez wcześniejszego wykształcenia zielarskiego ukończyło nasz program i zostało uznanymi fitoterapeutami.

Praktyki kliniczne DCCM:
Aby zarejestrować się na Praktykę Kliniczną DCCM, uczeń MUSI wziąć udział we WSZYSTKICH seminariach poprzedzających praktykę. Fakt, że diagnoza z pulsu w linii  Tian-Zeng jest zastrzeżona prawnie, wymaga większego zaangażowania w tę tradycję niż sama rejestracja na jedno seminarium. Jest to siła napędowa pokoleń lekarzy, a jej rozwinięcie wymagało setek tysięcy kontaktów z pacjentami.

Nie lekceważymy tego – i Ty też nie powinieneś.

Uczestnictwo w seminariach

Należy wziąć udział w całej sekwencji seminariów. W przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie uczestnik może nie uczestniczyć w jednym seminarium z cyklu – musi uzupełnić je uczestnicząc w nim w innej lokalizacji lub wykupując nagranie na stronie ICEAM.