Instruktorzy ICEAM

Laurie Ayres
BS, LAC, DCCM, FICEAM,  Dyrektor ICEAM Londyn, wykładowca i instuktor kliniczny

e-mail: layres@london.iceam.org

Laurie Ayres rozpoczął studia w zakresie medycyny chińskiej w wieku 19 lat w London College of Traditional Acupuncture, uzyskując dyplom licencjata w Tuina, licencjat (z wyróżnieniem) z akupunktury oraz dyplom studiów podyplomowych z ziołolecznictwa orientalnego.
Pod koniec studiów w 2007 r. spotkał dr Arnauda Versluysa i rozpoczął z nim studia nad linią Tian-Zeng w zakresie Shanghan Lun. W tamtych latach miał również szczęście przy wielu okazjach spotykać się i uczestniczyć w seminariach z mistrzem dr Zeng Rongxiu.

C.d. BIO tutaj

W 2009 roku został mianowany dyrektorem London ICEAM, a następnie został zatwierdzony jako pierwszy instruktor i superwizor kliniczny Instytutu. W 2010 roku Laurie Ayres zaczął aktywnie nauczać w ramach programu Canonical Chinese Medicine Training ™ ICEAM, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.
Od 2007 r. prowadzi praktykę kliniczną. W 2012 roku zaprzestał praktykowania Tuiny i akupunktury, aby skupić się wyłącznie na praktyce ziołolecznictwa. Praktykuje w Londynie w Wielkiej Brytanii i chociaż prowadzi ogólną praktykę, lecząc osoby z różnymi schorzeniami, specjalizuje się w leczeniu osób z chorobami autoimmunologicznymi.

Stephen Bonzak
MS, LAC, DCCM, FICEAM, Dyrektor ICEAM Chicago, wykładowca i instuktor kliniczny

e-mail: sbonzak@chicago.iceam.org

Założyciel i dyrektor Health Traditions Acupuncture and Herbal Medicine Clinic w Chicago. Ukończył studia licencjackie na Cornell University w Ithaca, NY, a następnie uczęszczał do Pacific College of Oriental Medicine, otrzymując tytuł magistra tradycyjnej medycyny orientalnej.
Jest licencjonowanym akupunkturzystą w stanie Illinois i jest certyfikowany przez National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine w zakresie akupunktury i ziołolecznictwa.

C.d. BIO tutaj

Oprócz swojej praktyki, prowadzi zajęcia z ziołolecznictwa i teorii medycyny w PCOM, nadzoruje stażystów w klinice studenckiej i jest przewodniczącym Wydziału Medycyny Orientalnej.

Od końca 2008 r. uczył się u dr Arnaud Versluys i w 2011 r. otrzymał certyfikat Diplomate in Canonical Chinese Medicine. W tym czasie miał szczęście wielokrotnie spotkać i uczestniczyć w seminariach prowadzonych przez Dr. Zeng Rongxiu. Od 2011 r. pełni funkcję dyrektora ICEAM Chicago, organizując program ICEAM Canonical Chinese Medicine Training™ na zachodzie USA.
Od 2013 r rozpoczął nauczanie u boku dr Versluysa jako instruktor w wyżej wymienionym programie szkoleniowym. Był jednym z pierwszych praktyków, którzy otrzymali kliniczny certyfikat Fellow of the Institute of Classics in East Asian Medicine.

Anthony Todd
MS, LAC, DCCM, Instruktor Fukushin

e-mail: atodd@london.iceam.org

Anthony Todd uzyskał licencjat z fizyki na Uniwersytecie w Birmingham oraz tytuł magistra z obliczeń równoległych na Uniwersytecie Zachodniej Anglii. W 2000 roku ukończył studia medycyny chińskiej w International College of Oriental Medicine w Londynie, najstarszej uczelni medycyny chińskiej w Wielkiej Brytanii.
Jest szczególnie zainteresowany japońskimi stylami akupunktury i ziołolecznictwa. W tym celu ukończył kurs Manaka w 2002 r. oraz szkolenie Toyohari w 2004 r. Od tego czasu jest członkiem tych organizacji.

C.d. BIO tutaj

W 2006 r. uczestniczył w szkoleniu Kampo w linii Otsuka, pod kierunkiem Gretchen De Soriano. Obecnie jest kierownikiem kliniki i koordynatorem kursu teorii medycyny chińskiej w ramach programu medycyny chińskiej na Uniwersytecie Greenwich w Londynie.
W 2008 roku rozpoczął szkolenie z zakresu Kanonicznej Medycyny Chińskiej oferowane przez ICEAM w Londynie, a w 2011 roku otrzymał certyfikat ukończenia kursu. Od 2012 r.  jest instruktorem diagnozy z brzucha Fukushin Shanghan Lun i Jingui Yaolue w Europie i Australii.

Maxymilian Beer
BS, LAC, DCCM, FICEAM, Dyrektor ICEAM Bamberg, wykładowca i instuktor kliniczny

e-mail: mbeer@bamberg.iceam.org

Pomimo początkowych zainteresowań medycyną zachodnią, ostatecznie podjął studia w zakresie medycyny chińskiej, zapisując się na wspólny program Middlesex University w Londynie i the Beijing University of Chinese Medicine. Po ukończeniu tego programu, w 2006 r. odbył staż w Beijing Sino-Japanese Friendship Hospital. Po powrocie do Niemiec uzyskał uprawnienia Heilpraktikera, a także pracował jako tłumacz wielu książek i publikacji z zakresu medycyny chińskiej z języka angielskiego na niemiecki.

C.d. BIO tutaj

W 2008 r. rozpoczął studia u dr Arnauda Versluysa w ICEAM, które zakończyły się uzyskaniem w 2010 roku Diplomate in Canonical Chinese Medicine. W 2015 roku został pierwszym europejskim nie-instruktorem, który otrzymał certyfikat Clinical Fellow of the Institute of Classics in East Asian Medicine.
Ze względu na bogate doświadczenie Maximiliana Beera w tłumaczeniach pisemnych i ustnych, w latach 2014-2018 pełnił on funkcję jedynego tłumacza na język niemiecki dla wszystkich kursów ICEAM oferowanych we Frankfurcie.