Linia przekazu

ICEAM

Dr Tian Heming 田鶴鳴 (1883-1980)
Założyciel linii Tian

Tian Heming 田鶴鳴 urodził się w 1883 roku w mieście Jianyang 簡陽 (Syczuan, Chiny). Po narodzinach nadano mu imię Tian Qishang 田啟上, ale później przyjął przydomek kliniczny swojego starszego brata i zaczął praktykować jako Tian Bawei 田八味 lub Tian Osiem Składników. Praktykował medycynę w Chengdu, w pobliżu świątyni Qingyang,w miejscu znanym jako Świątynia Rodziny Xie xiejia chi 謝家祠. Zmarł spokojnie w swoim domu w Chengdu w 1980 roku, dożywszy wieku 97 lat. Praktykował medycynę przez ponad 70 lat. Jest patriarchą linii Tian.

C.d. BIO tutaj

Jego starszy brat, Tian Qitai 田啟泰, był konfucjańskim mędrcem-lekarzem w Jianyang w Syczuanie, który leczył choroby wyłącznie formułami Shanghan. Dr Tian Heming odziedziczył jego umiejętności, celował w nich i doskonalił je, lecząc wszelkie schorzenia wyłącznie formułami Zhang Zhongjinga. Tuż przed powstaniem Republiki Chińskiej przeniósł się z Jianyang do Chengdu, gdzie codziennie przyjmował do 300 pacjentów. Niestrudzenie pracował w burzliwych dla Chin latach 50tych, 60-tych i 70-tych XX w. Styl medycyny chińskiej rodziny Tian jest szczególnie znany z zaawansowanego i wyrafinowanego systemu diagnostyki pulsu w powiązaniu z kanonicznymi formułami.

Dr Tian Heming wyszkolił wielu znakomitych lekarzy, w szczególności dr Zeng Bihui 曾碧輝, starszą siostrę naszego zmarłego mistrza, byłego dyrektora honorowego ICEAM i ważnego przedstawiciela linii Tian, dr Zeng Rongxiu 曾榮修. Inni uczniowie i posiadacze linii Tian to córka dr Tian, Tian Yuxia 田玉俠, zmarły dr Zheng Guanglu 鄭廣露 i jedyny żyjący uczeń dr Tian, dr Huang Xuan 黃旋.

Dr Zeng Rongxiu 曾榮修 (1931-2012)
Dzierżawca linii Tian
Założyciel linii Tian – Zeng

Dr Zeng Rongxiu rozpoczął swoją karierę zawodową w armii. Ukończył jako 23 rocznik Akademię Wojskową Huangpu, najbardziej prestiżową chińską szkołę oficerską. Podczas burzliwych lat przemian politycznych w Chinach został zmuszony do walki w wojnie koreańskiej w 1952 r. Po powrocie z wojny został nauczycielem w Pekinie. W 1959 r. rozpoczął karierę w służbie zdrowia jako urzędnik na Zachodniochińskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu w Chengdu. W tym czasie dr Zeng poznał swojego mistrza, dr Tian Heminga, rozpoczynając wieloletni okres praktycznych studiów pod jego kierunkiem.

C.d. BIO tutaj

W 1972 r. dr Zeng rozpoczął swoją karierą jako lekarz w Seventh People’s Hospital w Chengdu. W 1979 r. dr Zeng otrzymał licencję lekarską. W 1987 r, tuż przed przejściem na emeryturę, otrzymał awans na stanowisko głównego lekarza.

W latach osiemdziesiątych dr Zeng opublikował kilka krótkich, ale znaczących studiów przypadków klinicznych, odpowiednio: „Leczenie dwóch przypadków niedokrwistości aplastycznej” (1985); „Leczenie kurzej klatki piersiowej u niemowląt” (1985); „Tiaowei Chengqi Tang i leczenie krztuśca” (1985) oraz „Leczenie ostrej obustronnej ślepoty poporodowej” (1986).

W 1994 roku dr Zeng został zaproszony do National College of Naturopathic Medicine w Portland (Oregon, USA), gdzie nauczał oraz brał udział w badaniach i w pracy klinicznej. Podczas pobytu w Portland dr Zeng pracował również przy Programie Wzmacniania Odporności (IEP), w Instytucie Medycyny Tradycyjnej (ITM), gdzie głównie leczył pacjentów z HIV-AIDS wykorzystując formuły Shanghan Lun. W latach 1994-1996 dr Zeng wielokrotnie odwiedzał Stany Zjednoczone, aby prowadzić działalność dydaktyczną i badawczą. W sierpniu 1996 roku dr Zeng wrócił do Chin, gdzie kontynuował praktykę lekarską w niepełnym wymiarze godzin.

W 1999 r. dr Zeng poznał dr Versluysa, który właśnie przeprowadził się do Chengdu, aby ukończyć studia medyczne. Przyjął dr. Verslysa na ucznia i od zimy 1999 r. do lata 2002 r. nauczał go w swojej klinice i przekazywał my swoją mistrzowską wiedzę w zakresie receptur klasycznych. W 2005 r. dr Zeng przeprowadził się do Los Angeles w Kalifornii, do swojej córki Zeng Hua i jej męża (oboje są lekarzami), aby spędzić tam swoją emeryturę. W latach 2008-2012 dr Zeng był honorowym dyrektorem ICEAM i w ramach pełnienia tej funkcji prowadził seminaria i przewodniczył trzem dorocznym konferencjom Shanghan Lun, które odbyły się w Portland w stanie Oregon. Dr Zeng zmarł wieczorem 13 grudnia 2012 roku w Orange County w Kalifornii. Przed śmiercią dr Zeng przekazał przywództwo swojej linii swemu głównemu uczniowi, dr Arnaudowi Versluysowi, i poinstruował swoją żonę, panią Wang Peixiu , aby przekazała wszystkie jego osobiste pisma, a także wszystkie materiały dotyczące linii Tian swojemu uczniowi i ICEAM, gdzie jego spuścizna jest teraz zabezpieczona dla potomności.

Dr Arnaud Versluys
Dyrektor Institute of Classics in East Asian Medicine
Dzierżawca Linii Kanonicznych Receptur Tian-Zeng
Starszy wykładowca i instruktor kliniczny

Dr Versluys jest jednym z niewielu ludzi z Zachodu, którzy otrzymali pełne wykształcenie medyczne w Chinach. Spędził w sumie dwanaście lat na chińskich uniwersytetach medycznych w Wuhan, Pekinie i Chengdu, gdzie uzyskał tytuł licencjata, magistra i doktora medycyny chińskiej.
W 1999 r. dr Versluys spotkał swojego nauczyciela na całe życie, dr Zeng Rongxiu 曾榮修, u którego przez 13 lat szkolił się w tradycyjnej praktyce ziołolecznictwa Shanghan Lun. To ugruntowało i wzmocniło jego pasję do kanonicznego stylu chińskiego ziołolecznictwa z okresu dynastii Han, przedstawionego w Shanghan Lun i Jingui Yaolue oraz praktykowanego w Linii Tian.

C.d. BIO tutaj

Chociaż pochodzi z Belgii, w 2003 roku przeniósł się do Portland, Oregon, USA, aby uczyć w Szkole Klasycznej Medycyny Chińskiej w National College of Natural Medicine (NCNM). W 2008 r. dr Versluys założył Institute of Classics in East Asian Medicine i od tego czasu pracuje jako jego dyrektor i główny architekt programu Canonical Chinese Medicine Training™. Dr Versluys jest uznanym ekspertem w tej dziedzinie, stale prowadzącym międzynarodowe wykłady oraz biorącym udział w konferencjach.

Dziełem życia doktora Versluysa jest odkrywanie i rekonstrukcja praktyki klinicznej oraz teoretycznych podstaw stylu Kanonicznych Receptur rodziny Tian. Nie tylko otrzymał pełny przekaz wiedzy od swojego mistrza, Dr. Zeng Rongxiu, głównego przedstawiciela gałęzi linii Tian-Zeng. Otrzymał również instrukcje od zmarłego doktora Zheng Guanglu, od Wu Tianfu, wdowca po wnuczce doktora Tian i dzierżawcy linii Tian Yuxia oraz od jedynego żyjącego ucznia doktora Tian, doktora Huang Xuan. Spotkanie tych czterech gałęzi w osobie Dr Versluysa w unikalny sposób umożliwiło mu syntezę i rekonstrukcję klinicznego stylu diagnozowania pulsu i stosowania formuł oraz uczyniło go jedynym żyjącym przedstawicielem Linii Tian.