Program DCCM®
część 1 – Shanghan Lun

Kursy Shanghan Lun mają na celu dostarczenie wieloaspektowych i dogłębnych wyjaśnień na temat tego, jak rozumieć i pracować z Shanghan Lun, zarówno na poziomie diagnostycznym, z wykorzystaniem zaawansowanej diagnostyki pulsu i palpacji brzucha, jak i z perspektywy terapeutycznej, stosując receptury ziołowe.

Większość kursów  Shanghan Lun odbywa się w formie seminariów 4-dniowych seminariów na żywo, obecnie forma seminariów będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Kursy muszą być podejmowane w kolejności, przy czym pomyślne ukończenie każdego kursu jest warunkiem wstępnym przyjęcia na następny kurs.

Seminaria Shanghan Lun

Podstawowe aspekty kanonicznej medycyny chińskiej

Kanoniczna medycyna chińska jest stylem medycyny chińskiej praktykowanym zgodnie z zasadami skodyfikowanymi w klasycznych kanonach medycznych w trakcie panowania zachodniej i wschodniej dynastii Han (ok. 200 pne-200 ne). Stanowi podstawę dla zarówno klinicznej, jak i teoretycznej medycyny chińskiej, jaką obecnie znamy. W obrębie kanonicznej medycyny chińskiej możemy wyróżnić dwie główne szkoły: Szkołę Kanonów Medycznych yijing pai醫經派 Żółtego Cesarza huangdi 黄帝 oraz Szkołę Formuł Kanonicznych jingfang pai经方派 Boskiego Rolnika Shennong 神农.

Dziewiętnaście linii na temat patologii

Rozdział 74 Wielkiego Traktatu o Istocie Najwyższej Prawdy, zhizhen yaodalun z Wewnętrznego Klasyka Żółtego Cesarza huangdi neijing, opisuje najbardziej wszechstronne i podstawowe zasady patologii medycyny chińskiej. Dziewiętnaście linii o patologii uważanych  jest za najbardziej autorytatywne instrukcje dotyczące klasycznej etiopatologii i jedyny dyskurs, w którym przedstawiono metodę różnicowania opartą na energetyce pięciu przemian. Instrukcje te są trudne do zrozumienia, ponieważ nie można ich analizować z perspektywy późniejszej koncepcji diagnostyki różnicowej zang fu, powstałej za panowania dynastii Qing, do którego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Kurs ten przedstawia jedyną drogę do pełnego zrozumienia 19 linii – analizę zgodnie z każdym możliwym nurtem myślenia w klasycznej medycynie chińskiej, włączając w to odwołania się do innych dzieł klasycznych, takich jak Klasyk trudności nan jing i komentarzy późniejszych mistrzów, takich jak Zhang Jingyue.

Energetyka pięciu smaków i klasyczne receptury

Kurs ten pozwoli zarówno początkującym, jak i zaawansowanym zielarzom uzyskać głębsze zrozumienie, jak działają zioła i poprzez jaką drogę działania osiągają swoje efekty terapeutyczne. Wiedza ta następnie bezpośrednio przyczyni się do bardziej precyzyjnego dopasowywania receptury, lepszego zrozumienia formuł i ogólnie do zwiększonej skuteczności klinicznej.

Archetypy zioła i receptury: wewnętrzny krąg

Seminarium to jest przepustką do ziołolecznictwa praktykowanego zgodnie z zasadami klasycznej dynastii Han i przejściem do kanonicznej chińskiej medycyny ziołowej praktykowanej przez Zhang Zhongjinga w Shanghan Lun i Jingui Yaolue, zarówno dla początkujących, jak i dla średniozaawansowanych i doświadczonych praktyków ziołolecznictwa. Seminarium wprowadza uczestnika do wewnętrznego kręgu ziół Zhang Zhongjinga.

Archetypy zioła i receptury: zewnętrzny krąg, część I

Kurs ten rozpoczyna wykłady na temat Zewnętrznego Kręgu Archetypów Ziół i Formuł Zhang Zhongjinga, który jest selekcją kolejnych 75 najważniejszych drugorzędnych ziół we wszechświecie Zhang Zhongjinga. Seminarium to jest przepustką do ziołolecznictwa praktykowanego zgodnie z zasadami klasycznej dynastii Han i przejściem do kanonicznej chińskiej medycyny ziołowej praktykowanej przez Zhang Zhongjinga w Shanghan Lun i Jingui Yaolue, zarówno dla początkujących, jak i dla średniozaawansowanych i doświadczonych praktyków ziołolecznictwa.

Archetypy zioła i receptury: zewnętrzny krąg, część II

Kurs ten jest kontynuacją wykładów na temat specjalistycznej Materia Medica i studiów nad formułami stosowanymi w kanonicznej medycynie chińskiej, przekazanych przez Zhang Zhongjinga w Shanghan Lun i Jingui Yaolue.

Patofizjologia i podstawowe wzorce Shanghan Lun

Traktat o uszkodzeniu od zimna, czyli Shanghan Lun, jest jednym z najistotniejszych klasyków wschodniej dynastii Han (ok. 200 CE) w chińskiej medycynie i pierwszym podręcznikiem klinicznym w historii medycyny w Chinach. System różnicowania i wynikający z niego tekst są skonstruowane w oparciu o siatkę sześciu kanałów lub konformacji. Kurs ten ma na celu dogłębne zrozumienie natury patologii sześciu konformacji oraz ich systemowego leczenia.

Diagnoza z pulsu Shanghan Lun linii Tian®

Znaczenie instrukcji dotyczących tętna najlepiej ilustrują słowa nieżyjącego już badacza Shangan Lun z Pekinu, Liu Duzhou: „… stosowanie zasad Zhongjinga dotyczących tętna opiera się na zrozumieniu choroby i decyzji między życiem a śmiercią. Dlatego, aby opanować teorię diagnostyki różnicowej sześciu konformacji, należy bezwzględnie przestudiować metody różnicowania pulsów, co przyniesie korzyść dla naszej diagnostyki różnicowej sześciu konformacji”.

Diagnoza z brzucha Shanghan Lun Fukushin

Podczas tego kursu uczestnik pozna teorię diagnozowania z jamy brzusznej oraz posiądzie głębokie zrozumienie patomechanizmu wzorców brzusznych, a także nauczy się  interpretować znaczące znaleziska i przekładać je bezpośrednio na leczenie klasycznymi formułami ziołowymi.

Rodziny receptur Shanghan Zabing Lun

Kurs ten zapewni dogłębne omówienie podstawowych receptur, zarówno na inwazję zewnętrzną, jak i na uszkodzenia wewnętrzne, uporządkowanych kategoriami według podstawowych rodzin formuł. Przypisanie receptur do poszczególnych rodzin wynika ze wspólnych metod ziół. Metody ziołowe reprezentują pełne spektrum funkcji zioła w kontekście różnych receptur. Kurs będzie dotyczył rodzin receptur niektórych z najważniejszych metod ziołowych we wszechświecie Zhang Zhongjinga.ukcji dotyczących tętna najlepiej ilustrują słowa nieżyjącego już badacza Shangan Lun z Pekinu, Liu Duzhou: „… stosowanie zasad Zhongjinga dotyczących tętna opiera się na zrozumieniu choroby i decyzji między życiem a śmiercią. Dlatego, aby opanować teorię diagnostyki różnicowej sześciu konformacji, należy bezwzględnie przestudiować metody różnicowania pulsów, co przyniesie korzyść dla naszej diagnostyki różnicowej sześciu konformacji”.

Kanoniczny system modyfikacji receptur

Podczas tego kursu wyłożony zostanie ścisły system modyfikacji klinicznych. System został opracowany przez dr Versluysa, jako rezultat analiz receptur Zhang Zhongjinga, jak również dokumentacji klinicznej linii Tian-Zeng. Jest on pełni zakorzeniony w i oparty na klasycznych pismach oryginalnego twórcy receptur, Zhang Zhongjinga. System został uporządkowany zgodnie z hierarchicznym systemem modyfikacji formuł i zapewnia niezawodną metodę modyfikacji, aby dostosować się do poszerzonej ilości złożonych objawów klinicznych, jakie często spotyka się w klinikach medycyny chińskiej na Zachodzie. Niezawodny system modyfikacji stanowi podstawę klasycznej praktyki zielarskiej i pozwala na eliminację losowych blędów klinicznych, które są największą przyczyną niepowodzeń w praktyce.

Analiza przypadków i strategie kliniczne Shanghan Lun linii Tian®

Podczas tego kursu wykładowca przestawi oparty na analizie przypadków wykład dotyczący patomechanizmów i leczenia ziołami podstawowego zestawu współczesnych chorób, analizowanych i rozpatrywanych z klasycznego punktu widzenia Zhanga Zhongjinga. Wszystkie przypadki pochodzą z osobistej kliniki wykładowcy i mają ogromne znaczenie we współczesnej praktyce medycyny chińskiej na Zachodzie.

Ważne informacje

Sekwencje kursu DCCM
  • Sekwencja 1: Szkolenie Shanghan Lun – 11 sesji
  • Sekwencja 2: Szkolenie Jingui Yaolue – 6 sesji

Łącznie: 17 sesji

Wymagania i warunki wstępne

Seminaria DCCM są otwarte dla wszystkich, bez względu na doświadczenie w medycynie chińskiej. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym terapeutą, który chce pogłębić swoją wiedzę na temat dzieł klasycznych, czy też początkującym studentem, który wciąż uczy się w szkole medycyny chińskiej i nie posiadasz żadnej wiedzy zielarskiej, jesteś mile widziany. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszych seminariach. Wielu studentów bez wcześniejszego wykształcenia zielarskiego ukończyło nasz program i zostało uznanymi fitoterapeutami.

Praktyki kliniczne DCCM:
Aby zarejestrować się na Praktykę Kliniczną DCCM, uczeń MUSI wziąć udział we WSZYSTKICH seminariach poprzedzających praktykę. Fakt, że diagnoza z pulsu w linii  Tian-Zeng jest zastrzeżona prawnie, wymaga większego zaangażowania w tę tradycję niż sama rejestracja na jedno seminarium. Jest to siła napędowa pokoleń lekarzy, a jej rozwinięcie wymagało setek tysięcy kontaktów z pacjentami.

Nie lekceważymy tego – i Ty też nie powinieneś.

Uczestnictwo w seminariach

Należy wziąć udział w całej sekwencji seminariów. W przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie uczestnik może nie uczestniczyć w jednym seminarium z cyklu – musi uzupełnić je uczestnicząc w nim w innej lokalizacji lub wykupując nagranie na stronie ICEAM.