Program DCCM®
część 2 – Jingui Yaolue

Kursy Jingui Yao Lue mają na celu dostarczenie wieloaspektowych i dogłębnych wyjaśnień na temat tego, jak rozumieć i pracować z Jingui Yao Lue, zarówno na poziomie diagnostycznym, z wykorzystaniem zaawansowanej diagnostyki pulsu i palpacji brzucha, jak i z perspektywy terapeutycznej, stosując receptury ziołowe.

Większość kursów  Jingui Yao Lue odbywa się w formie seminariów 4-dniowych seminariów na żywo, obecnie forma seminariów będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej. Kursy muszą być podejmowane w kolejności, przy czym pomyślne ukończenie każdego kursu jest warunkiem wstępnym przyjęcia na następny kurs.

Seminaria Jingui Yaolue

Choroby Jingui Yaolue, część 1, 2 i 3

Wykłady te to autentyczny przekaz wiedzy na temat etiopatologii i leczenia ponad 70 złożonych chorób zapisanych w „Podstawowych recepturach ze złotego kufra” lub „Jingui Yaolue”. Podczas trzech spotkań wykładowca bardzo szczegółowo omówi praktycznie wszystkie choroby z oryginalnego tekstu, co pozwoli uczestnikom uzyskać całościowy, wyczerpujący wgląd w patomechanizmy stojące za tymi, często chronicznymi, opornymi na leczenie i wyniszczającymi chorobami. Formuły używane w Jingui są nauczane w odpowiednich kontekstach klinicznych.

Diagnoza z pulsu Jingui Yaolue linii Tian®

Za panowania dynastii Han diagnozy dokonywano przede wszystkim poprzez poprzez badanie pulsu. Każda formuła może zostać zidentyfikowana poprzez jeden lub więcej wzorców pulsu występujących u pacjenta. Mimo że w Jingui Yaolue zostało wymienionych wiele pulsów, kluczowe, szczegółowe informacje są często ukryte, tak jakby wiedza ta była dostępna jedynie pośrednio, jakby była zakodowana. Dlatego też główną siłą i wkładem linii Kanonicznych Receptur Tian Heming w dziedzinę medycyny chińskiej jest to, że uczyniła tę zaawansowaną wiedzę na temat diagnozy pulsu krystalicznie czystą i oczywistą. Wiedza ta nigdy nie została zapisana w żadnej książce, jedynie przekazana ustnie od Dr Tian Heminga poprzez Dr Zeng Rongxiu do Dr Arnaud Versluysa. Ten ostatni od kilku lat naucza tego materiału w bardziej usystematyzowanej i ustrukturyzowanej formie na całym świecie.

Diagnoza z brzucha Jingui Yaolue Fukushin

Japońska diagnoza z brzucha, czyli Fukushin, jest sztuką diagnostyczną rozwiniętą w średniowiecznej Japonii w oparciu o kanoniczne pisma Zhang Zhongjinga. Uważna lektura Shanghan Zabing Lun ujawnia niezliczone wzmianki o schorzeniach jamy brzusznej, które mogły być zdiagnozowane jedynie poprzez rzeczywiste badanie palpacyjne brzucha. Umiejętność ta nigdy nie rozwinęła się w pełni w Chinach, ale rozkwitła w Japonii. Fukushin 腹診 odnosi się konkretnie do stylu diagnozowania jamy brzusznej opracowanego przez japońskich uczonych w okresie Edo (1603-1867 CE) w celu przepisywania recept Zhang Zhongjinga z czasów dynastii Han.

Analiza przypadków i strategie kliniczne Jingui Yaolue linii Tian-Zeng®

Shanghan Zabing Lun jest pierwszym w historii podręcznikiem, który uczy leczenia zarówno chorób ostrych, jak i przewlekłych oraz złożonych, które zostały wywołane przez czynniki zewnętrzne lub powstały w wyniku uszkodzeń wewnętrznych. Mimo, że jest to dzieło klasyczne, to cały czas posiada wielką wartość kliniczną dla współczesnej praktyki. Podczas tego seminarium zaprezentowane zostaną konkretne przykładowe przypadki wraz z wyjaśnieniami w zakresie mechanizmu patologii oraz leczenia ziołami wybranych współczesnych schorzeń, analizowanych i rozpatrywanych przez pryzmat klasycznego dzieła Zhang Zhongjinga.

Ważne informacje

Sekwencje kursu DCCM
  • Sekwencja 1: Szkolenie Shanghan Lun – 11 sesji
  • Sekwencja 2: Szkolenie Jingui Yaolue – 6 sesji

Łącznie: 17 sesji

Wymagania i warunki wstępne

Seminaria DCCM są otwarte dla wszystkich, bez względu na doświadczenie w medycynie chińskiej. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym terapeutą, który chce pogłębić swoją wiedzę na temat dzieł klasycznych, czy też początkującym studentem, który wciąż uczy się w szkole medycyny chińskiej i nie posiadasz żadnej wiedzy zielarskiej, jesteś mile widziany. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszych seminariach. Wielu studentów bez wcześniejszego wykształcenia zielarskiego ukończyło nasz program i zostało uznanymi fitoterapeutami.

Praktyki kliniczne DCCM:
Aby zarejestrować się na Praktykę Kliniczną DCCM, uczeń MUSI wziąć udział we WSZYSTKICH seminariach poprzedzających praktykę. Fakt, że diagnoza z pulsu w linii  Tian-Zeng jest zastrzeżona prawnie, wymaga większego zaangażowania w tę tradycję niż sama rejestracja na jedno seminarium. Jest to siła napędowa pokoleń lekarzy, a jej rozwinięcie wymagało setek tysięcy kontaktów z pacjentami.

Nie lekceważymy tego – i Ty też nie powinieneś.

Uczestnictwo w seminariach

Należy wziąć udział w całej sekwencji seminariów. W przypadku zajęć odbywających się stacjonarnie uczestnik może nie uczestniczyć w jednym seminarium z cyklu – musi uzupełnić je uczestnicząc w nim w innej lokalizacji lub wykupując nagranie na stronie ICEAM.