Spotkania z Qi – spotkanie I: Koncepcja qi we wczesnej filozofii oraz prawdziwe znaczenie znaku 气 (氣)

W trakcie pierwszego spotkania będziemy badać tło kulturowe i historyczne, z którego wywodzą się wczesne klasyczne dzieła medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych interpretacji koncepcji qi u Mencjusza, Xunzi i wczesnych taoistów.
– Koncepcja qi we wczesnej filozofii chińskiej
– Qi jako relacja
– Relacja i ewolucja: rytm dobowy
– Koncepcja “wiatru” w Neijing
– Znaczenie znaku qi